piątek, 06 marca 2015, imieniny: Jordana, Marcina, Róży
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Powierzenie funkcji dyrektora Publicznego Przedszkola w Ołpinach marzec 2015
03.03.2015.

31 sierpnia 2015r. kończy się okres powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Ołpinach. Na mocy prawa Pan Grzegorz Gotfryd Wójt Gminy Szerzyny postanowił po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz Kuratora Oświaty przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres pięciu lat Pani Małgorzacie Grędel.

Dyrektor szkoły wykonuje wiele zadań, do których potrzebne są różne kompetencje.

Zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, przełożonym wszystkich pracowników, odpowiedzialnym za procesy dydaktyczno-wychowawcze w szkole, kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządowej, w tym między innymi wykonującym zadania związane

z zarządzaniem nieruchomością komunalną, organem administracji publicznej oraz prowadzącym nadzór pedagogiczny. Osoba wykonująca wszystkie te zadania musi być do takiej funkcji wszechstronnie przygotowana.

W ocenie Wójta Gminy taką osobą jest Pani Małgorzata Grędel - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ołpinach. Publiczne Przedszkole w Ołpinach wyróżnia się wysokim poziomem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Pani Dyrektor mając na uwadze uzdolnienia, zainteresowania i potrzeby dzieci, zainicjowała we współpracy z organem prowadzącym i rodzicami realizację różnorodnych projektów między innymi „ Cztery pory roku”, „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, „ Eko - smyki” i wiele innych. Organizuje wiele imprez i uroczystości w przedszkolu, np. Spotkanie z Św. Mikołajem, Wigilia, Bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków. Ponadto w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach stworzono warunki, aby dzieci mogły doświadczyć tego co dobre i co służy ich rozwojowi. Przedszkole jest bezpieczne i przyjazne dziecku.

A.N.

 


 
Nowy dowód osobisty od 1 marca 2015
27.02.2015.
NOWY DOWÓD OSOBISTY OD 1 MARCA.
CO SIĘ ZMIENI?
 
Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

Co nowego będzie zawierać dowód osobisty
- Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
- Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.

Czego nie będzie zawierać dowód osobisty
- Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
- Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu
- Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
- Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie.
- Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Czy musisz wymienić stary dowód
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
 
 
 
Wybory samorządowe 2014
21.11.2014.

Wybory Samorządowe w Gminie Szerzyny

 

Głosowanie w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014r. przeprowadzono na terenie Gminy Szerzyny w 5 lokalach wyborczych w godzinach od 700 do 2100. Do przeprowadzenia wyborów powołano 9 – cio osobową Gminną Komisję Wyborczą oraz pięć Obwodowych Komisji Wyborczych, w maksymalnym 9-cio osobowym składzie. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 6436 wyborców.

W przeprowadzonych wyborach spośród 2 zgłoszonych kandydatów wybrano Wójta Gminy Szerzyny, Pana Grzegorza Gotfryda, zgłoszonego przez KWW Sprawiedliwa Gmina Szerzyny.

Pan Grzegorz Gotfryd uzyskał 1835 ważnie oddanych głosów na 3303 wszystkich głosów ważnych, oddanych łącznie na obydwu kandydatów (tj. 55,56 %). Uprawnionych do głosowania w wyborach Wójta było 6436 osób. Wyborcy oddali 100 głosów nieważnych.

 

W wyborach do Rady Gminy Szerzyny wybrano 15 radnych spośród 39 kandydatów zgłoszonych przez 8 komitetów wyborczych. Radnych do Rady Gminy wybierano w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych, spośród od 2 do 4 kandydatów zarejestrowanych w poszczególnych okręgach. W jednym okręgu wyborczym- nr 5 w Ołpinach - bez głosowania został wybrany radny Pan Marian Wójcik. W tym okręgu wyborczym został zgłoszony tylko jeden kandydat, pomimo wyznaczonego dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów.

Łącznie w wyborach do Rady Gminy Szerzyny oddano 3106 głosów ważnych, 112 głosów nieważnych.

Radnymi Rady Gminy Szerzyny na kadencję 2014 - 2018 zostali wybrani:

 • okręg nr 1 - Słota Mariusz Marcin, zgłoszony przez KWW Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, uzyskał 131 głosów ważnych na 181 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 2 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 2 – Ryba Ewa Kazimiera, zgłoszona przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, uzyskała 88 głosów ważnych na 169 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 2 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 3 – Kołek Tadeusz Jan, zgłoszony przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, uzyskał 76 głosów ważnych na 215 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 3 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 4 – Ryba Stanisława, zgłoszona przez KWW Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, uzyskała 116 głosów ważnych na 216 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 3 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 5 – Wójcik Marian, zgłoszony przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, głosowania nie przeprowadzono,

 • okręg nr 6 – Mitoraj Władysław, zgłoszony przez KWW Sołectwa Razem, uzyskał 107 głosów ważnych na 198 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 2 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 7 – Furman Krystian Adrian, zgłoszony przez KWW Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, uzyskał 127 głosów ważnych na 275 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 3 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 8 – Gotfryd Grzegorz, zgłoszony przez KWW Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, uzyskał 123 głosy ważne na 258 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 3 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 9 – Stanula Tadeusz Alfons, zgłoszony przez KWW Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, uzyskał 110 głosów ważnych na 250 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 4 zgłoszonych kandydat&´w,

 • okręg nr 10 – Górski Piotr Marcin, zgłoszony przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, uzyskał 129 głosów ważnych na 248 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 3 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 11 – Juda Paweł Marcin, zgłoszony przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, uzyskał 79 głosów ważnych na 209 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 3 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 12 – Biernacki Władysław, zgłoszony przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, uzyskał 77 głosów ważnych na 166 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 3 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 13 – Szwandrok Wiesław, zgłoszony przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, uzyskał 147 głosów ważnych na 241 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 2 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 14 &‐ Pikusa Janina, zgłoszona przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, uzyskała 127 głosów ważnych na 230 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 3 zgłoszonych kandydatów,

 • okręg nr 15 – Pancerz Elżbieta, zgłoszona przez KWW Samorządni Gminy Szerzyny, uzyskała 126 głosów ważnych na 220 głosów ważnych oddanych w tym okręgu na 2 zgłoszonych kandydatów.

   

W dniu 16 listopada 2014r. wybierano 4 radnych do Rady Powiatu Tarnowskiego w okręgu wyborczym nr 8, obejmującym Gminy Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski - z 5 list kandydatów, na których było łącznie 39 kandydatów.

W głosowaniu na terenie Gminy Szerzyny najwięcej głosów uzyskali kandydaci:

 • Tomasz Pilch – 623 głosy – z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

 • Roman Gabryel – 590 głosów – z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL

 • Wacław Sychta – 467 głosów – z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP,

  Tomasz Pilch oraz Roman Gabryel zdobyli mandaty do Rady Powiatu Tarnowskiego.

Łącznie na wszystkie listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Tarnowskiego oddano 2753 głosów ważnych; głosów nieważnych oddano 626.

 

Głosowano również na radnych do Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu nr 5, w którym wybierano 7 radnych z 9 zarejestrowanych list kandydat&´w, na których było łącznie 101 kandydatów.

Najczęściej wyborcy z terenu Gminy Szerzyny głosowali na kandydatów:

 • Sorys Stanisław – 428 głosów – z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL,

 • Skruch Wojciech - 421 głosów – z listy nr 3- Prawo i Sprawiedliwość

 • Ciepiela Roman – 175 głosów – z listy nr 4- KW Platforma Obywatelska RP.

Łącznie na wszystkie listy kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego w naszej gminie oddano 2586 głosów ważnych; głosów nieważnych oddano 817.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 180
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny